Satış Ofisi

Proje Satış Ofisi Yönetimi

Proje Satış Ofisi Yönetimi

Proje Satış Ofisi Yönetimi Proje Satış Ofisi Yönetimi adına oluşturulmuş hizmet detayları aşağıda yer almaktadır. Satış ekibinin oluşturulması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetimi Periyodik gidişat toplantılarının yapılması Tüm yapılan aktivitelerin, yüzyüze görüşmelerin ve telefon görüşmelerinin raporlanması Müşteri data kayıt sistemi oluşturulması ve geliştirilmesi Müşteri talepleri ve kalan stokların stok takip…
incele